Absorbia Pro

holland-160486_640

Milieucertificaten

Absorbia Pro is het meest milieuvriendelijke absorberende poeder dat verkrijgbaar is

Absorbia Pro is één van de weinige producten die zijn gemaakt van een natuurlijk en duurzaam materiaal. Het is geen bijproduct of afvalmateriaal maar het resultaat van vele jaren onderzoek naar de perfecte formule. En bovendien is het een product van Europese bodem.

CO2

Een vrachtwagen in Europa rijdt zo’n 160.000 kilometers per jaar. Dat staat gelijk aan de productie van 6.000 kg CO2 per vervoerde kilo per jaar. Een gewone pallet met kleikorrels bestaat uit 70 zakken à 25 kg, wat neerkomt op een totaalgewicht van 1750 kg. Wanneer deze pallet 80 kilometers over de weg wordt vervoerd, is de totale CO2-uitstoot 105 kg.

Wanneer u dezelfde hoeveelheid Absorbia Pro over dezelfde afstand vervoert, heeft u een CO2-uitstoot van slechts 21 kg: u hebt immers veel minder Absorbia Pro nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

In 2021 was het totale vrachtvervoer over de weg in de EU goed voor ongeveer 1 921 miljard tonkilometer (tkm)

Milieuvriendelijke verpakking

Alle Absorbia Pro-verpakkingen bestaan uit gerecycled materiaal dat weer opnieuw gerecycled kan worden.

Zakken van 30 liter zijn gemaakt van gerecycled PE.

Alle zakken van 5 liter zijn gemaakt van gerecycled PET12/PE130.

Waarom gebruiken we staande zakken?

  • Deze zijn 80% lichter in vergelijking met kunststof kannen met een schroefdop.
  • Zakken kunnen plat worden opgevouwen wanneer ze leeg zijn. Dat is goedkoper bij het afvoeren (duidelijke meerwaarde). Dankzij de beperkte omvang van het product, worden de transportkosten vanaf de fabriek naar de leverancier tot een minimum beperkt.
  • Er wordt 90% minder materiaal gebruikt om dezelfde volumetrische capaciteit te behalen. Er worden daarom jaarlijks 23 miljard producteenheden in heel Europa geproduceerd.
image of Absorbia Pro 5 Litre bag.

Duurzaamheid en invloed op het milieu

  • De wereldwijde perlietindustrie graaft minder dan 3 vierkante mijl land af.
  • In de achterliggende 200 jaar heeft de wereld niet eens 0,5% van al het beschikbare erts gebruikt.
  • Beperkte impact.
  • Er worden geen chemische stoffen gebruikt bij het afgraaf- of expansieproces.
  • Perliet is een van de weinige ertssoorten die tijdens de verwerking geen bijproducten oplevert.
  • Perliet is ten minste 5 keer lichter dan andere absorptiemiddelen en daardoor goedkoper te vervoeren: voertuigen gebruiken immers minder brandstof om het product naar de klant te vervoeren.
  • Alle geproduceerde producten worden gebruikt: er blijft geen afval over.

Economische en maatschappelijke voordelen

Het winnen van perliet is nauwelijks van invloed op het milieu. Om minimale verstoring van de lokale natuur te garanderen, doen we grondig onderzoek voor we het product winnen. De leden van het Perlite Institute doen actief onderzoek naar het terugwinnen en herstellen van afgegraven locaties, zodat hun oorspronkelijke natuurlijke status weer hersteld wordt.

Landelijke en stedelijke economie

 

Het Perlite Institute streeft naar de verbetering van de sociaaleconomische ontwikkeling van talloze gemeenschappen in de hele wereld. Het instituut creëert lokale banen en draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale stedelijke en landelijke economieën. Het instituut is het meest verantwoordelijke mijnbouwinstituut ter wereld. Bovendien kan het zich beroemen op het feit dat het ook het groenste mijnbouwinstituut ter wereld is: het instituut heeft de minste koolstofuitstoot van alle mijnbouwgroepen op deze planeet.

Het gebruik van perliet als los absorptiemiddel heeft veel voordelen. Deze worden in deze technische gids gedemonstreerd. De voordelen blijken tijdens dagelijkse werkzaamheden. Het gebruik van perliet heeft een uitstekend, bewezen track record. Perliet is niet alleen veilig en milieuvriendelijk maar ook maatschappelijk verantwoord. En dan hebben we het nog niet gehad over de economische levensvatbaarheid en duurzaamheid die het absorptiemiddel ook biedt…

Uw gezondheid, onze zorg

De meeste concurrerende producten zijn gemaakt van kleikorrels, die in feite zijn gemaakt van diatomeeën of diatomeeënaarde, producten die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn bestempeld als “zeer kankerverwekkend”. Absorbia Pro elimineert echter de noodzaak van gevaarlijke producten die potentieel schadelijk zijn voor uw medewerkers.

Absorbia Pro bevat geen kankerverwekkende stoffen en is niet op enige manier bestempeld als een gevaar voor de gezondheid. Het product kan op elke manier en absoluut overal gebruikt worden in de veilige wetenschap dat het niet schadelijk is voor mensen of dieren.

Het begrijpen van dit alles!