Wat is Absorbia Pro?

Home / Wat is Absorbia Pro?

Absorbia Pro is een professioneel absorptiemiddel met hoog vermogen, gemaakt van inerte, anorganische natuurlijke materialen. Absorbia Pro heeft een zeer dynamische amorfe structuur: de Absorbia Pro-deeltjes bestrijken, in verhouding tot hun volume, een enorm oppervlak. Dankzij hun structuur is een uitstekende oppervlaktespanning mogelijk, één van de factoren die bijdraagt aan de uitzonderlijke absorptiekwaliteiten van Absorbia Pro. Absorbia Pro zet de gemorste vloeistof om in een vaste stof die veilig, eenvoudig en zonder moeite kan worden verwijderd. Dankzij het lage gewicht en het gebruiksgemak resulteert Absorbia Pro in drastisch lagere schoonmaakkosten. En bovendien blijven de kosten voor het verwijderen van het gemorste afval laag.

Waarom kiezen voor Absorbia Pro?

Kort gezegd doet Absorbia Pro uw werk. Het product is uiterst effectief voor alle gemorste vloeistoffen. Absorbia Pro absorbeert vloeistoffen zodra het ermee in contact komt. Uw oppervlak is binnen enkele seconden droog en stabiel, zodat u veilig kunt lopen zonder uit te glijden. Wachttijden bestaan niet meer: waar andere absorptiemiddelen de tijd nodig hebben, heeft Absorbia Pro z’n werk gedaan voor u het weet. Absorbia Pro werkt direct, snel en effectief, zodat u kunt doen wat écht belangrijk is.

Voor wie is Absorbia Pro?

Alle bedrijfssectoren zitten te wachten op “het krachtigste losse absorptiemiddel ter wereld”. Absorbia Pro wordt gebruikt door de grootste bedrijven ter wereld, in uiteenlopende sectoren, zoals:

 • Defensie
 • Lokale overheden
 • Raffinaderijen
 • Productievestigingen
 • Detailhandel
 • Ziekenhuizen
 • Dierenartspraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Onderhoudsbedrijven voor snelwegen
 • Hotels, restaurants, nachtclubs en bars
 • Scholen, universiteiten en kinderdagverblijven
 • Luchthavens, havens, snelwegen, spoorwegen
 • Koeriers, vrachtvervoerders
 • Gewoon iedereen die dagelijks te maken heeft met vloeistoffen

De voordelen van Absorbia Pro

 • Lagere verwijderingskosten
 • Minder aansprakelijkheidsclaims voor glij- en valpartijen
 • Lagere totale schoonmaakkosten
 • Veelzijdig
 • Niet-selectief
 • Werkt direct
 • Goedkoop in gebruik
 • Milieuvriendelijk
 • Absorbeert 5-30 keer meer dan kleikorrels
 • Is volledig inert en onschadelijk voor mensen, dieren, planten, bodem, enz.

Afvalinzameling (een kostenbesparing voor Absorbia Pro)

Het kost gemiddeld £ 275,00 om 200 kg met vervuild absorptiemiddel van een locatie te vervoeren. Uitgaand van een gemiddelde zak met kleikorrels van 25 kg kan het bedrijf dat dit soort afval afvoert voor het genoemde bedrag maar 8 zakken met kleikorrels opruimen. Dat staat gelijk aan £ 34,00 per zak. Het gemiddelde gewicht van Absorbia Pro is echter slechts 5 kg. Een klant die kiest voor Absorbia Pro kan dus gerust 40 zakken met absorptieafval opruimen. Dat staat gelijk aan £ 6,87 per zak Absorbia Pro.

*DO NOT USE ABSORBIA PRO TO ABSORB HF (HYDROFLUORIC-ACID)