Het krachtige absorptiemiddel Absorbia Pro absorbeert onmiddellijk alle soorten vloeistof* met elke willekeurige viscositeit van alle harde en zachte oppervlakken, waarna een schoon en droog oppervlak achterblijft. Absorbia Pro is geschikt voor gemorste chemicaliën, mineralen, petroleumproducten en vloeistoffen van mensen, dieren en planten. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig: het droge absorptiemiddel kan in alle omstandigheden veilig gebruikt worden. Absorbia Pro werkt supersnel en grondig en vormt een eenvoudig oplossing voor het absorberen van alle soorten* vloeistoffen en semi-vloeistoffen. Bij contact met Absorbia Pro worden de vloeistoffen omgezet in een vaste stof die eenvoudig en effectief verwijderd kan worden zonder dat er resten overblijven.

Over Ons

EKS: Ervaring – Kwaliteit – Service

Ervaring:

Absorbia Pro is al jaren pionier op het gebied van absorptiemiddelen. Wij beschikken over een groot aantal experts onder één dak. Onze experts zijn afkomstig uit alle sectoren, variërend van openbare tot particuliere ondernemingen, en hebben bijgedragen aan de unieke ontwikkeling van losse absorptiemiddelen. Deze ervaring is van onschatbare waarde gebleken tijdens het onderzoek naar en de ontwikkeling van Absorbia Pro. Dankzij die ervaring beschikt de eindgebruiker over één van de opmerkelijkste absorptiemiddelen ter wereld, ontwikkeld, geproduceerd en gepromoot in Europa en uitsluitend afkomstig van eigen bodem.

Kwaliteit:

Onze producten worden gemaakt op basis van duurzame natuurlijke materialen en ondergaan een strikte kwaliteitscontrole. We gebruiken alleen mineralen van de hoogste kwaliteit en produceren een product dat alle vlekken absorbeert. Het resultaat: een droge en veilige ondergrond. We hebben alles in het werk gezet om te zorgen dat onze producten uw
verwachtingen overtreffen en de ultieme kwaliteit bieden. Of het nu gaat om het absorptiemiddel zelf of om de nauwkeurige verpakking met de vele vertalingen van de inhoud, gebruiksaanwijzingen en pictogrammen: Absorbia Pro heeft alles in zich om u een eenvoudige gebruikservaring te bieden, waar ter wereld u het ook gebruikt.

Service:

We bieden ongekende service en ons doel is simpel: we willen gewoon luisteren naar de eisen van onze klanten. We leveren moeiteloos en efficiënt aan alle landen in Europa en zorgen dat u altijd over onze producten kunt beschikken. Onze logistieke afdeling staat altijd voor u klaar en kan de producten desgewenst direct bij uw klanten afleveren. We beschikken in veel gevallen over agenten die uw eigen taal spreken. Zo voorkomen we taalbarrières en garanderen we duidelijkheid over de prijzen, aankoopprocessen en gebruiksomstandigheden.

EKS – Ons bestaansrecht…

 

 

Wat is Absorbia Pro?

Absorbia Pro is een professioneel absorptiemiddel met hoog vermogen, gemaakt van inerte, anorganische natuurlijke materialen. Absorbia Pro heeft een zeer dynamische amorfe structuur: de Absorbia Pro-deeltjes bestrijken, in verhouding tot hun volume, een enorm oppervlak. Dankzij hun structuur is een uitstekende oppervlaktespanning mogelijk, één van de factoren die bijdraagt aan de uitzonderlijke absorptiekwaliteiten van Absorbia Pro. Absorbia Pro zet de gemorste vloeistof om in een vaste stof die veilig, eenvoudig en zonder moeite kan worden verwijderd. Dankzij het lage gewicht en het gebruiksgemak resulteert Absorbia Pro in drastisch lagere schoonmaakkosten. En bovendien blijven de kosten voor het verwijderen van het gemorste afval laag.

Waarom kiezen voor Absorbia Pro?

Kort gezegd doet Absorbia Pro uw werk. Het product is uiterst effectief voor alle gemorste vloeistoffen. Absorbia Pro absorbeert vloeistoffen zodra het ermee in contact komt. Uw oppervlak is binnen enkele seconden droog en stabiel, zodat u veilig kunt lopen zonder uit te glijden. Wachttijden bestaan niet meer: waar andere absorptiemiddelen de tijd nodig hebben, heeft Absorbia Pro z’n werk gedaan voor u het weet. Absorbia Pro werkt direct, snel en effectief, zodat u kunt doen wat écht belangrijk is.

Voor wie is Absorbia Pro?

Alle bedrijfssectoren zitten te wachten op “het krachtigste losse absorptiemiddel ter wereld”. Absorbia Pro wordt gebruikt door de grootste bedrijven ter wereld, in uiteenlopende sectoren, zoals:

 • Defensie
 • Lokale overheden
 • Raffinaderijen
 • Productievestigingen
 • Detailhandel
 • Ziekenhuizen
 • Dierenartspraktijken
 • Verpleeghuizen
 • Onderhoudsbedrijven voor snelwegen
 • Hotels, restaurants, nachtclubs en bars
 • Scholen, universiteiten en kinderdagverblijven
 • Luchthavens, havens, snelwegen, spoorwegen
 • Koeriers, vrachtvervoerders
 • Gewoon iedereen die dagelijks te maken heeft met vloeistoffen

De voordelen van Absorbia Pro

 • Lagere verwijderingskosten
 • Minder aansprakelijkheidsclaims voor glij- en valpartijen
 • Lagere totale schoonmaakkosten
 • Veelzijdig
 • Niet-selectief
 • Werkt direct
 • Goedkoop in gebruik
 • Milieuvriendelijk
 • Absorbeert 5-30 keer meer dan kleikorrels
 • Is volledig inert en onschadelijk voor mensen, dieren, planten, bodem, enz.

Afvalinzameling (een kostenbesparing voor Absorbia Pro)

Het kost gemiddeld £ 275,00 om 200 kg met vervuild absorptiemiddel van een locatie te vervoeren. Uitgaand van een gemiddelde zak met kleikorrels van 25 kg kan het bedrijf dat dit soort afval afvoert voor het genoemde bedrag maar 8 zakken met kleikorrels opruimen. Dat staat gelijk aan £ 34,00 per zak. Het gemiddelde gewicht van Absorbia Pro is echter slechts 5 kg. Een klant die kiest voor Absorbia Pro kan dus gerust 40 zakken met absorptieafval opruimen. Dat staat gelijk aan £ 6,87 per zak Absorbia Pro.

*DO NOT USE ABSORBIA PRO TO ABSORB HF (HYDROFLUORIC-ACID)

Wie zijn de concurrenten van Absorbia Pro?

Natuurlijk heeft Absorbia Pro concurrenten.

Als we geen concurrenten zouden hebben, zouden we ons nergens op kunnen onderscheiden.

Maar wat maakt Absorbia Pro zo speciaal?

Absorbia Pro is het enige losse absorptiemiddel ter wereld dat alle hierboven genoemde voordelen biedt, en nog veel meer… Er is geen enkel ander absorptiemiddel op deze planeet die dat kan.

Waarom zijn we zo van onszelf overtuigd?

Simpel gezegd: we hebben alle producten getest en hun fouten en gebreken onder de loep genomen. En toen we Absorbia Pro maakten, maakten we het beter dan alle andere producten die we testten. Zelfs producten waarvan beweerd wordt dat ze hetzelfde doen als Absorbia Pro hebben niet hetzelfde absorberende vermogen.

Hoe doen we dat?

We mengen zorgvuldig verschillende deeltjes van één mineraal, waardoor een uitstekend los absorptiemiddel ontstaat. Het recept houden we zorgvuldig geheim, maar het bevat alles wat nodig is voor het allerbeste absorptiemiddel.

*DO NOT USE ABSORBIA PRO TO ABSORB HF (HYDROFLUORIC-ACID)

Milieukenmerken

Absorbia Pro is één van de weinige producten die zijn gemaakt van een natuurlijk en duurzaam materiaal. Het is geen bijproduct of afvalmateriaal maar het resultaat van vele jaren onderzoek naar de perfecte formule. En bovendien is het een product van Europese bodem.

CO2
Een vrachtwagen in Engeland rijdt zo’n 100.000 mijl per jaar. Dat staat gelijk aan de productie van 6.000 kg CO2 per vervoerde kilo per jaar. Een gewone pallet met kleikorrels bestaat uit 70 zakken à 25 kg, wat neerkomt op een totaalgewicht van 1750 kg. Wanneer deze pallet 50 mijl over de weg wordt vervoerd, is de totale CO2-uitstoot 105 kg. Wanneer u dezelfde hoeveelheid Absorbia Pro over dezelfde afstand vervoert, heeft u een CO2-uitstoot van slechts 21 kg: u hebt immers veel minder Absorbia Pro nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

Duurzaamheid en invloed op het milieu

 • De wereldwijde perlietindustrie graaft minder dan 3 vierkante mijl land af.
 • In de achterliggende 200 jaar heeft de wereld niet eens 0,5% van al het beschikbare erts gebruikt.
 • Beperkte impact.
 • Er worden geen chemische stoffen gebruikt bij het afgraaf- of expansieproces.
 • Perliet is een van de weinige ertssoorten die tijdens de verwerking geen bijproducten oplevert.
 • Perliet is ten minste 5 keer lichter dan andere absorptiemiddelen en daardoor goedkoper te vervoeren: voertuigen gebruiken immers minder brandstof om het product naar de klant te vervoeren.
 • Alle geproduceerde producten worden gebruikt: er blijft geen afval over.

Uw gezondheid, onze zorg

De meeste concurrerende producten zijn gemaakt van kleikorrels, die in feite zijn gemaakt van diatomeeën of diatomeeënaarde, producten die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn bestempeld als “zeer kankerverwekkend”. Absorbia Pro elimineert echter de noodzaak van gevaarlijke producten die potentieel schadelijk zijn voor uw medewerkers. Absorbia Pro bevat geen kankerverwekkende stoffen en is niet op enige manier bestempeld als een gevaar voor de gezondheid. Het product kan op elke manier en absoluut overal gebruikt worden in de veilige wetenschap dat het niet schadelijk is voor mensen of dieren.

 

 

Het begrijpen van dit alles!

Milieuvriendelijke verpakking

Alle Absorbia Pro-verpakkingen bestaan uit gerecycled materiaal dat weer opnieuw gerecycled kan worden. Zakken van 30 liter zijn gemaakt van gerecycled PE. Alle zakken van 5 liter zijn gemaakt van gerecycled PET12/PE130. Waarom gebruiken we staande zakken?

 • Deze zijn 80% lichter in vergelijking met kunststof kannen met een schroefdop.
 • Zakken kunnen plat worden opgevouwen wanneer ze leeg zijn. Dat is goedkoper bij het afvoeren (duidelijke meerwaarde). Dankzij de beperkte omvang van het product, worden de transportkosten vanaf de fabriek naar de leverancier tot een minimum beperkt.
 • Er wordt 90% minder materiaal gebruikt om dezelfde volumetrische capaciteit te behalen. Er worden daarom jaarlijks 23 miljard producteenheden in heel Europa geproduceerd.

Economische en maatschappelijke voordelen

Het winnen van perliet is nauwelijks van invloed op het milieu. Om minimale verstoring van de lokale natuur te garanderen, doen we grondig onderzoek voor we het product winnen. De leden van het Perlite Institute doen actief onderzoek naar het terugwinnen en herstellen van afgegraven locaties, zodat hun oorspronkelijke natuurlijke status weer hersteld wordt.

Landelijke en stedelijke economie

Het Perlite Institute streeft naar de verbetering van de sociaaleconomische ontwikkeling van talloze gemeenschappen in de hele wereld. Het instituut creëert lokale banen en draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale stedelijke en landelijke economieën. Het instituut is het meest verantwoordelijke mijnbouwinstituut ter wereld. Bovendien kan het zich beroemen op het feit dat het ook het groenste mijnbouwinstituut ter wereld is: het instituut heeft de minste koolstofuitstoot van alle mijnbouwgroepen op deze planeet.

Het gebruik van perliet als los absorptiemiddel heeft veel voordelen. Deze worden in deze technische gids gedemonstreerd. De voordelen blijken tijdens dagelijkse werkzaamheden. Het gebruik van perliet heeft een uitstekend, bewezen track record. Perliet is niet alleen veilig en milieuvriendelijk maar ook maatschappelijk verantwoord. En dan hebben we het nog niet gehad over de economische levensvatbaarheid en duurzaamheid die het absorptiemiddel ook biedt…

Hoe te gebruiken

1. Breng ABSORBIA PRO voor (NIET direct op de vloeistof) de overgelopen of gemorste vloeistof aan en omring het gedeeltelijk.

2 & 3. Borstel ABSORBIA PRO, m.b.v. een harde borstel, op het oppervlak van de vloeistof. Nadien, vermeng ABSORBIA PRO, de haren van de borstel loodrecht op het vloeroppervlak, geleidelijk aan met de vloeistof, met stevige wervelbewegingen (snelle cirkelvormige bewegingen), totdat de vloeistof opgeslorpt is.

4. Wanneer de vloeistof opgeslorpt is, verwijder ABSORBIA PRO met een vuilnisblik en borstel. Denk eraan dat het opgeslorpt product in functie van de opgeslorpte vloeistof(fen), volgens de wettelijke bepalingen van het Federale, het Gewest en de locale besturen dient te worden verwijderd. Ook, voor uw veiligheid, dient slechts gekwali ceerd en uitgerust personeel om te gaan met gemorst gevaarlijk afval.

ABSORBIA PRO werkt bij alle vloeistoffen en halfvaste vloeistoffen:

 • Aardolieproducten: diesel, benzine, kerosene, hydraulische-/rem-/ aandrijfvloeistof, Motorolie, assenvet, raf naderij- en productieafval en nevenproducten.

 

 • Verf:(op water-, olie- of epoxyharsbasis)
 • Antivriesmiddel: (Glykol)
 • Vloeibare en halfvaste levensmiddelen: plantenolie, ei, honing, siroop, mayonnaise, vetten, enz.
 • Lichaamsvloeistoffen: menseliijke en dierlijke afscheidingen, bloed Alle soorten chemikaliën: solventen, herbiciden, alcohols (methyleen, ethyleen, butanol etc.), alkalische stoffen, zuren, externe vloeibare zuren.
 • Opgelet : Niet met uorwaterstofzuur (HF) gebruiken.

 

Vind een distributeur

Contacteer ons